Lärarminne – Hilma Johansson

Hilma skriver minnen från sin far Erik Eriksson som var folkskollärare i Åkerlämna skola i Bälinge församling, Uppsala län.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1853-12-31 - 1854-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0043.pdf