Lärarminne – Hilda Ljungberg

Småskollärarinna i Tingstad socken utanför Norrköping. Om livet i skolhus utan rinnande vatten och hur man förflyttade sig till Norrköping eller Söderköping före järnvägen kom.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1887-12-31 - 1888-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0046.pdf