Lärarminne – Britta Lisa Isberg

Beskriver sin egen skolgång i Sundborn. Första tjänsten 1885 i Svärdsjö. Tjänstgjorde 28 år i Rupstjärn. Miljöbeskrivningar.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1884-12-31 - 1885-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0052.pdf