Lärarminne – Axel Ferb

Folkskollärare. Som elev lärare och skolrådsledamot vid svenska folkskolan.1877 organistexamen. Examen 1880 och första tjänst i Kyrkskolan i Stigtomta i Södermanland.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1864-12-31 - 1940-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0044.pdf