Lärarminne – Anna Persson

Folkskollärarinna. Examen 1881 i Skara. 1883-1891 anställd vid Sikfors bruk. Om kapten Axel Uggla som var ägare till bruket och upprustning av skollokalerna.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1880-12-31 - 1881-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0050.pdf