Lärarminne – Anna Holmén

Småskollärarinna Blåberga församling från 1899. Minnet heter ”Första platsen” och hon beskriver detaljerat hur det vara att komma till sin första lärarinnetjänst. Hon var i samma församling i hela sin tjänstgöringstid – fyrtioett år.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1898-12-31 - 1940-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0051.pdf