Lärarminne – AJ Härnelius

”Från skolbänk till katedern och folkskolexpeditionen.” Minnen och erfarenheter från barndomsskolan i Södra Härene folkskollärarseminariet i Göteborg och 34 årig lärarverksamhet i Tidaholm, Konfirmationsundervisning, Uppsatsämnen vid avgångsexamen år 1900. Tidaholms folkskolas historia.Blev 1921 överlärare.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1899-12-31 - 1934-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0045.pdf