"Lärarhögskolorna och forskningen", artikel i Tidning för Sveriges Läroverk