Lärares yrkesetik

En liten broschyr där lärare ombeds ge sina synpunkter på Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma förlag till läraretiska riktlinjer.
http://www.lararesyrkesetik.se

  • Datum: 1992-12-31 - 1993-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarförbundet
  • Arkivreferens: 537/L4:1
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLF_0017.pdf