”Lärare i de bästa av tider”, lärarminne av Birgitta Anttila

Ur boken ”Från folkskola till grundskola : lärare berättar” utgiven av TAM-arkiv tillsammans med Stiftelsen SAF och Lärarförbundet 2001.
Se alla lärarminnena ur ”Från folkskola till grundskola”