"Krig i världen och strid om parallellskolesystemet i Sverige"

Kapitel ur boken ”Skolan i våra hjärtan” utgiven av Lärarförbundet och TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992.
Boken innehåller ett antal berättade lärarminnen. Se hela boken.