"Klassbrev" skrivet av tidigare elev i folkskolseminariet i Göteborg 1935.

  • Datum: 1982-03-31 - 1982-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/F2C:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0009.pdf