Internationellt brev från Värner Rydén

Angående enkät som sändes utomlands för att skapa underlag för debatt kring tidslängd på obligatorisk skolgång.

  • Datum: 1930-02-10 - 1930-02-10
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:42
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0006.pdf