Innehållsförteckning över 1963 års protokoll

Förteckning över de första mötena sedan sammanslagningen mellan Sveriges folkskollärarförbund och Sveriges folkskolärarinneförbund 5 april 1963.

  • Datum: 1962-12-31 - 1963-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Lärarförbund SL
  • Arkivreferens: 67/A3A:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSL_0001_0.pdf