Inledning till överläggning om sammanslagning av folkskollärarförbunden av SF:s ordförande Dagmar Ranmark 1962

Inför debatt om en sammanslagning av folkskollärarförbunden gör Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) ordförande Dagmar Ranmark en tillbakablick till förbundets bildande 1906. Ifrån Sveriges Folkskollärarinneförbunds 50:e kongress i Stockholm mellan den 18-20 juni 1962.

  • Datum: 1962-06-17 - 1962-06-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/F1:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0017_0.pdf