"Inför likalönsprincipens tillämpning", SFF:s ordförande

Artikel ur Folkskollärarnas Tidning från den 6 februari 1937 författad av Alfred Frankman om likalönprincipen samt folkskollärarinnornas förmåga att utföra samma arbete som folkskollärarna. Här publicerad i sin helhet i Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidskrift Lärarinneförbundet nr 7 1937.

  • Datum: 1937-02-05 - 1937-02-16
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0030.pdf