"Inför en ny skollagstiftning – en policyskrift" författad av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet