"Högst 20 barn i en klass", SSLF

Artikel i Folkets Dagblad 1928 om uttalande från Sveriges Småskollärarinneförening. Artikeln inkluderar även uppgifter om SSLF:s syn på en mer centraliserad folkskola.

  • Datum: 1928-02-03 - 1928-02-03
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350/B3:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0031.pdf