Historik rörande konsolideringsfrågan utifrån Sveriges Folkskollärarinneförbund samt uttalande i frågan 1938

Om den s k konsolideringsfrågan, d v s kring en sammanslagning av folkskollärarkårens organisationer Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) och Sveriges Folkskollärares Förbund (SFF). Inledningsvis en kort historik om syftena med en konsolidering och därefter ett förslag till uttalande i konsolideringsfrågan från Sveriges Folkskollärarinneförbund. Ur protokoll fört vid SF:s ombudsmöte i Landskrona den 17-18 juni 1938.

  • Datum: 1938-06-16 - 1938-06-17
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/A1:9
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0023.pdf