Handelslärare Ulla-Britt Hammarlund

Boken ”Vi vet vårt värde! Bilder och berättelser om människor i Svenska facklärarförbundet”. Utgiven 1986. Innehåller 14 lärarminnen. Framsida, innehåll, förord, baksida Facklärarna i musikteaterprojektet Förskollärare Margit Karlsson Vårdlärare Jan Resebo Handelslärare Ulla-Britt Hammarlund Speciallärare Eva Gustafsson Fritidspedagog Birgitta Söderlund Utbildningsledare Arne Ridderlind Musiklärare Elisabeth Hjelm Yrkeslärare Lars Erik Örtlund Prefekt Niels-Henry Mörck Barnavårdslärare Inga Lisa Nordström Invandrarlärare Kristina Garcia-Rosell Hushållslärare Gun Andersson Slöjdlärare Stig Frögren