"Grundskolan är uppbyggd av tre likvärdiga stadier", artikel i Svensk Skoltidning

Ledare i Sveriges Småskollärarförbunds tidskrift Svensk Skoltidning den 23 februari 1963 angående den nya enhetsskolan och vikten av att inte glömma bort att grundskolans första stadium – lågstadiet – är en väsentlig och grundläggande del av den större helheten.

  • Datum: 1963-02-22 - 1963-02-22
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0034.pdf