Framsida, innehåll, förord, baksida

Bok utgiven av Lärarförbundet, TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992. Berättelserna om dessa lärares yrkesgärningar sträcker sig tidsmässigt från 1930-tal till 1990-talet begynnelse. Faktaexter av Åke Isling. Framsida, innehåll, förord, baksida (pdf 1) Folkskolan länge en fattig- och katekesskola 9 Bergspredikan och medborgarfostran i stället för katekes 12 Min syster blev sjuksköterska, jag blev lärarinna 15 Edith Holmberg, lärarminnen (pdf 2) Klassundervisning eller aktivitetspedagogik? 22 Svaren fanns inte bara i läroböckerna 25 Sven Green, lärarminnen (pdf 3) Krig i världen och strid om parallellskolesystemet i Skolsverige 32 När tyskarna gick in i Danmark kom kriget nära 35 Thea Kristoffersson, lärarminnen (pdf 4) Enhetsskolan