Förslag till Reglemente för Maria Magdalenas folkskola 1847

Förslag till Reglemente för Maria Magdalena församlings folkskola i Stockholm 1847. Avskrift stämplad SAF:s skolhistoriska arkiv daterad 1931.

  • Datum: 1930-12-31 - 1931-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0020.pdf