Förhandlingsprotokoll från 1978 angående SIA-reformen

Förhandlinsparter var Skolstyrelsen, Lärarnas Riksförbund (LR), Sveriges Lärarförbund (SL) och Svenska Facklärarförbundet (SFL).

  • Datum: 1978-02-16 - 1978-02-16
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/F7:8
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0044.pdf