Folkskollärarinnemötet i Stockholm

  • Datum: 1905-12-31 - 1906-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: SE/RA/226/A1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0003.pdf