Folkskollärareförbunden i gemensam skrivelse till Skolstyrelsen angående lärarfortbildningen

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF), Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) och Sveriges Småskollärarförbund (SSLF) 1963.

  • Datum: 1963-02-28 - 1963-03-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16AB:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0057.pdf