Folkskoleförbundens gemensamma yttrande över tjänstebostadsutredningen från 1952

Sveriges Folkskollärarförbund, Sveriges Folkskollärarinneförbund, Sveriges Småskollärarinneförbunds, Svenska facklärarförbundet och Kyrkomusikernas riksförbunds gemensamma remissyttrande över 1952 års tjänstebostadsutredning. Här publicerat i Sveriges Folkskollärarinnors tidning nr 48 1955.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0045.pdf