Folkskolan såsom bottenskola – av Fridtjuv Berg

Skriften återutgiven i faksimil (av Lärarförbundet 1992) återger två anföranden som Fridtjuv Berg höll för Stockholms folkskollärareförening i juni 1883.
Det summerande sista kapitlet (V)
Folkskolan såsom bottenskola – hela skriften