Folkskolan 150 år – Glimtar ur historien

En illustrerad historik inför folkskolans 150-årsjubileum utgiven av Lärarförbundet 1992

  • Datum: 1991-12-31 - 1992-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarförbundet
  • Arkivreferens: 537
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Copyright: Lärarförbundet
  • Ladda ner wLF_0032.pdf