"Femårsplan för folkskollärarinnorna – lika lönen kommer i etapper!" 1937

Ledare i Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidskrift Lärarinneförbundet nr 12 1937 angående proposition om lönereglering för folkskollärarkåren framlagd den 17 mars 1937 i vilken stadsrådet förodar att de kvinnliga folkskollärarinnorna ska erhålla samma lönegradsplacering som de manliga folkskollärarna.

  • Datum: 1937-03-23 - 1937-03-23
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0032.pdf