Ett normal-folkskolereglemente

Ett normalreglemente avsett att tjäna till ledning för skolråden vid upprättande av folskolereglementen, fastställt av Uppsala domkapitel. Publicerat i Svensk Läraretidning. Dokumentet ger en levande inblick i folkskolemijöerna.

  • Datum: 1883-12-31 - 1884-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/B2A
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0037.pdf