"Enhälligt LR-yttrande om grundskolan", Tidning för Sveriges Läroverk

Artikel som behandlar Läroverkslärarnes Riksförbunds yttrande över 1957 års skolberednings betänkande för den nioåriga grundskolan.

  • Datum: 1960-12-31 - 1961-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0048.pdf