"En skola för hela folket", om vägen till den allmänna folkskolan

Ur ”Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv: en kamp för jämlika villkor” av Gösta Lirén. Del. 1800-1950. Utgiven av Svenska Facklärarförbundet (SFL), 1986.