"En skola för hela folket", om vägen till den allmänna folkskolan, av Gösta Lirén