"Efter trettioårig exil", om likalönsprincipens återkomst till den svenska folkskolan 1937

Ledare i Folkskollärarinneförbundets tidskrift Lärarinneförbundet nr 22 1937 om likalönsprincipens återinträde och folkskollärarinnornas seger samt den avgörande voteringen i kamrarna lördagen den 29 maj 1937.

  • Datum: 1937-06-01 - 1937-06-01
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0034.pdf