Dikt till SFR:s 50-årsjubileum om förbundets historia

Diktens berör också SFRs föregångare – Fröbelförbundet.

  • Datum: 1967-12-31 - 1968-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Förskollärares Riksförening SFR
  • Arkivreferens: 12/F1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFR_0018.pdf