"Differentieringsproblemet i empirisk belysning", artikel i Tidning för Sveriges Läroverk