"Den ofullbordade grundskolan", ledare och artiklar i Lärartidningen