Debattinlägg i Svensk Läraretidning 1924 angående kroppsagan i folkskolan

  • Datum: 1924-04-15 - 1924-04-15
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 67/B3
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0020.pdf