"De sista åren"

Kapitel som behandlar åren 1989-1990 ur boken ”Sveriges lärarförbund 1967-1990” av Karin Johansson och Ulf Fredriksson. Utgiven på Lärarförbundet/Lärarförlaget, 1993.