"De nya standardproven", artikel i Folkskolans årsbok från 1955 som gavs ut av Sveriges Folkskollärarförbund (SFF)

Artikel författad av Torsten Husén angående omarbetning och standardisering av de standardprov som då fanns tillgängliga för folkskolan. Detta med bakgrund av den nya undervisningsplanen för folkskolan (1955) vilken förändrat skolans målsättningar.

  • Datum: 1954-10-19 - 1954-10-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0067.pdf