"De kvinnliga folkskollärarnas lönefråga", informationsskrift från Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF)

  • Datum: 1924-12-31 - 1925-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/B4:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0011.pdf