Carina Ring, lärarminnen

Bok utgiven av Lärarförbundet, TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992. Berättelserna om dessa lärares yrkesgärningar sträcker sig tidsmässigt från 1930-tal till 1990-talet begynnelse. Faktaexter av Åke Isling.