Brev från Värner Rydén till Reykjavik 1930

Telegram avsänt den 7 juni 1930 till Reykjavik angående uteblivet svar på inbjudan till möte i Sverige.

  • Datum: 1930-06-06 - 1930-06-06
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:42
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0009.pdf