Brev från Värner Rydén till ordföranden i Finlands allmänna svenska folkskollärare- och lärarinne- förening

Angående den finska föreningens 30-årsjubileum.

  • Datum: 1930-06-20 - 1930-06-20
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:42
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0008.pdf