Brev från Kalmar stads folkskollärarförening angående SAF:s bildande

Brevet är ett svar på en förfrågan från Stockholms folkskollärarförening om inställningen till bildandet av SAF.

  • Datum: 1880-05-19 - 1880-05-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0028.pdf