Brev från Fridtjuv Berg/Sven Nylund till "Inspektor J Molin"

Framförda lyckoönskningar på Molins 60-årsdag.

  • Datum: 1909-12-31 - 1910-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:16
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0013.pdf