Brev från Emil Hammarlund till SAF om "Svensk Läraretidning"

Emil Hammarlund var ansvarig utgivare för ”Svensk Läraretidning” under SAFs första tid.

  • Datum: 1886-12-31 - 1887-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0033.pdf