Brev angående Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (SAF) bildande

Brev å Stockholms skollärarförenings vägnar.

  • Datum: 1880-03-21 - 1880-03-21
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0026.pdf