Brev angående SAF:s bildande

Brev till Sveriges folkskollärarförening från Stockholms folkskollärarförening.

  • Datum: 1880-06-18 - 1880-06-18
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0027.pdf